Rauman ensimmäiset Naval Engineer -sertikaatit luovutettiin Seaside Industry Parkissa

Seaside Industry Parkissa toimiva koulutusyritys Coastal Training Center (CTC) Oy luovutti viime viikolla Naval Engineer -sertifikaatit neljälle ensimmäiselle kyseiseen sertifointiin vaadittavat opinnot Raumalla suorittaneelle. Sertifikaatti ei ole varsinainen tutkintotodistus vaan sen vaatima osaaminen osoitetaan yritysten määrittelemien ammattitaitovaatimusten mukaan. Vaatimustaso vastaa kutakuinkin kandidaatin tasoisia opintoja. Sertifioinnin avulla voi osoittaa oman ammatillisen pätevyytensä ja rekisteröidä sen eurooppalaisen European Qualifications Framework -järjestelmän mukaan EQF 6 -tason osaamiseksi.

Laivanrakennusala on vahvassa murroksessa ja sen tuotantorakenteesta on tullut aiempaa hajautetumpi niin mukana olevien toimijoiden osalta kuin maantieteellisestikin. Laajat verkostot alihankintaketjuineen ovat malli, jolla jo nyt ja tulevaisuudessa yhä useampi laivanrakennusprojekti toteutetaan. CTC on keskittynyt tarjoamaan nimenomaan tätä uutta mallia palvelevia täydennyskoulutuksia, joilla sopivan pohjakoulutuksen ja työkokemuksen omaava henkilö voi muokata omaa osaamistaan vastaamaan entistä paremmin muuttuvan toimintaympäristön asettamiin haasteisiin. CTC:n hallituksen puheenjohtaja Jouni Suomisen mukaan tulevaisuudessa osaamispääoma tuleekin olemaan yksi keskeisimmistä kilpailutekijöistä. Sen myötä työntekijöiltä vaaditaan entistä monipuolisempaa mm. tuotantotaloudellista osaamista.

Sertifiointikoulutus on otettu Seasidessa hyvin vastaan, sillä nyt sertifikaatin suorittaneista neljästä henkilöstä kolme työskentelee teollisuuspuiston alueella toimivissa yrityksissä (Rauma Marine Constructions, ResMarine, Proins). Kaikki neljä ovat aloittaneet opinnot vuonna 2017 ja suorittaneet ne oman työnsä ohella. Vaikka jokaisella heistä oli meriteollisuuteen liittyvää työkokemusta jo ennen koulutuksen aloittamista, pohjakoulutus löytyi kuitenkin hyvin erilaisilta aloilta rakennusmestarista merikapteeniin. Vastaus kysymykseen siitä, mikä motivoi lähtemään mukaan koulutukseen, oli varsin yksimielinen: intohimo ja rakkaus laivanrakennusta ja meriteollisuutta kohtaan sekä tietenkin halu kehittää omaa osaamistaan.

Seuraava Naval Engineer -sertifiointikoulutus on alkamassa tämän kevään aikana. CTC:llä on käynnissä ja alkamassa myös muita koulutuksia niin Raumalla kuin Turussakin. Koulutuksiin voi tutustua yrityksen nettisivuilla osoitteessa www.navalarchitect.fi/koulutuksia.