Aurinkovoimala otettiin käyttöön

Seaside Industry Parkiin rakenteilla ollut aurinkovoimala on valmistunut ja se otettiin virallisesti käyttöön tänään. Alueen suurimman rakennuksen, lohkotehtaan, katolle asennettiin kaikkiaan 1800 paneelia, jotka kattavat yhteensä n. 5000 neliömetrin suuruisen alueen katon pinta-alasta. Paneelien asennusta edelsi katon kunnostustyö ja varsinainen paneelien asennus aloitettiin loppukesästä. Aurinkovoimalan rakennusprojekti eteni hyvin aikataulussa ajoittain haasteellisiksi äityneistä sääolosuhteista huolimatta. Syystuulten puhaltaessa kovimmillaan ei katolle ollut asiaa.

Aurinkovoimalan suunnittelusta ja toteutuksesta vastanneen Naps Solar Systems Oy:n toimitusjohtaja Jussi Ojasen mukaan Seaside Industry Parkiin asennetun voimalan erityispiirteisiin lukeutuukin nimenomaan sen sijainti. Aivan meren rannalle, kovien tuulten armoille ei ole ainakaan Suomessa rakennettu toista vastaavan kokoluokan voimalaa. Sijainnin vaatimukset otettiin kuitenkin erittäin tarkasti huomioon jo suunnitteluvaiheessa, jotta toteutusvaiheessa paneelit saatiin asennettua niin, että tuulen vaikutukset niihin jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Sijainnilla on myös hyvät puolensa, sillä alueella tuulee lähtökohtaisesti sisämaata enemmän, mikä puolestaan vähentää pilvien muodostumista. Rannassa ei ole myöskään paneeleita varjostavia rakennelmia ja meren pinnasta heijastuva auringon säteily saattaa vaikuttaa positiivisesti sähköntuotantoon.

Kun Seaside Industry Parkissa alettiin pohtia uusiutuvaan energiaan pohjautuvaa omaa sähköntuotantoa osana ilmastonmuutoksen vastaista työtä, päädyttiin aurinkovoimalaan nimenomaan siksi, että se soveltui parhaiten sijoitettavaksi alueelle, kertoo puistoa hallinnoivan Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Timo Luukkonen.

Aurinkovoimala on toteutettu niin sanotulla PPA-mallilla (Power Purchase Agreement), jossa Rauman Energia investoi aurinkovoimalan Seaside Industry Parkiin Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy:n hallinnoiman kiinteistön katolle. Samalla Rauman Energia teki pitkäaikaisen sopimuksen aurinkovoimalan tuottaman sähkön myynnistä Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy:lle.

– PPA-malli soveltuu meille hyvin, koska itse voimalainvestointiin ei tarvitse sitoa pääomia eikä meidän tarvitse käytön aikana huolehtia voimalan toiminnasta ja sähköntuotannosta, Luukkonen toteaa.

Aurinkovoimalan teho on noin 500 kWp ja se tuottaa vuodessa laskennallisesti noin 420 MWh ympäristöystävällistä sähköä. Vastaavan kokoluokan aurinkovoimaloita on Suomessa tällä hetkellä kymmenkunta.